Tõhusad otsegaasipõletid kasutavad ära kogu energia – 100% efektiivsus

Võimsate Arska-gaasipõletite kütusena võib kasutada maa-, vedel- või biogaasi. Gaas põleb eriti puhtana ning seda võib põletada otse kuivatusõhus. Sellisel juhul puudub energia kadu ehk ahju kasutegur on 100%. Põlemisel tekkivateks jääkaineteks on vaid vesi ja süsihappegaas.

Kanalipõletite maksimaalsed soojusvõimsused ulatuvad kuni 30 000 kW.-ni. Seadmed on turvalised ja varustusse kuulub ka sädemevõrk. Kanalipõleteid on võimalik rakendada nii ülerõhu, kui alarõhu tehnoloogial toimivates kuivatites.