Tandemis on kaks kuivati seadet, ühine raam ja soojusseade

Kahesüsteemsed Tandem-kuivatites on paigaldatud kaks kuivatiseadet ühise raami peal. Seade toimib õhujagamise siibrite abil, mis on ühendatud soojusseadme ja jahutusventilaatoritega. Vili kuivab ühes kuivatis, samalajal, kui teises toimub jahutus, tühjendamine ja täitmine.

Kummalgi portsjonkuivatil on oma elevaator kuivatamise ja tühjendamise tarbeks, lisaks ühine elevaator kuivatite täitmiseks. Valmistatakse kahel Special-baasil.