Arska-kuivatite ehitamisel ja agregaatide koostamisel on mõeldud kuivatamise kulude ja lõpptulemuse kvaliteedi peale. Meie seadmete põhisõlmed on välja töötatud viljakasvatajatelt aastakümnete jooksul saadud kogemuste põhjal.