SW-vagunkuivatil on lisa võimsus ilma põhjatransportöörita

Vagunkuivati on kulutuste kokkuhoid, kiirelt kasutusele võetav ja vajadusel lihtsalt ümberpaigaldatav ühest kohast teise. Valmistatakse Magnum-baasil.

Arska-SW on turul esimene vagunkuivati, milline toimib ka ilma lisa transportöörideta! Konstruktsioonist tulenevalt saavutatakse elevaatoriga ligilähedaselt täielik tühjendusvõimsus. Lisaks terade vigastamise võimalus väheneb.