Arska valikusse kuuluvad väikesed ja suured kolud kõikide klientide nõudmiste täitmiseks. Pakume ülesõidetavaid kolusid, kettkonveieriga iseseisvaid kolusid ja traditsioonilisi sisselaskeavasid kuivatitele. Kolud pannakse kokku poltühendustega.
 

Vastuvõtukolu 1x3m

Kompaktne, koheselt kasutusvalmis vastuvõtukolu. Põhjatigu (võimsus 1,5kW) teisaldab vilja tasaselt elevaatorisse. Mahutavus 1,2m3.