Asmens bylos aprašymas pagal Asmens duomenų įstatymo (523/1999) 10 ir 24 skyrius.
 

Duomenų valdytojas

Arskametalli Oy
VAT: FI07474540
Saarentaantie 33
31400 Somero, Suomija
Tel. +358 2 748 9700

Duomenų tvarkytojas Jari Käkönen
jari.kakonen@arskametalli.fi
 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir kriterijai

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – valdyti santykius su klientais ir kitus bendradarbiavimo ryšius, administravimą, rinkodarą ir nuotolinę prekybą bei planuoti ir plėtoti Arskametalli Oy verslą. Kriterijai grindžiami teisėtais duomenų valdytojo interesais.
 

Registre saugoma informacija

Registre gali būti saugoma ši informacija:

  • Kontaktinė informacija: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
  • Kliento informacija: kliento numeris, užsakymų istorija, duomenys apie atsiskaitymus ir skolas
  • Klientų atsiliepimai
  • Informacija apie rinkodaros leidimus ir draudimus
  • Kita registrui reikalinga informacija

 

Reguliarūs duomenų šaltiniai

Asmeninė informacija daugiausia renkama iš žmonių, kurių duomenys yra registruojami. Duomenis taip pat galima rinkti ir atnaujinti iš viešųjų ir komercinių registrų.
 

Reguliarus duomenų perdavimas už ES / EEE ribų

Arskametalli Oy saugo asmens duomenis pasirinktame ir saugiame duomenų centre, esančiame Europoje. Kai kurie paslaugų tiekėjai gali naudoti atsarginius serverius, esančius už ES / EEE ribų.
 

Duomenų bylų apsaugos principai

Prieigą prie registro duomenų turi tik tie asmenys, kurių darbas yra tvarkyti registro duomenis. Registras yra apsaugotas asmeniniais vartotojo identifikatoriais ir slaptažodžiais.
 

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi teisę peržiūrėti ir prašyti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenų byloje išsaugotus su juo susijusius duomenis. Tokiu atveju duomenų subjektas turi raštu pateikti pasirašytą prašymą už duomenų tvarkymą atsakingam asmeniui. Prašymą taip pat galima pateikti duomenų valdytojo pagrindiniame biure, įsikūrusiame adresu Arskametalli Oy, Saarentaantie 33, 31400 Somero, Suomija.