Sākumā daudzas kaltes izskatās līdzīgi, taču Arska kaltes labākās īpašības slēpjas zem tās korpusa. Plānojot tās konstrukciju un detaļas, tika ņemtas vērā kaltēšanas izmaksas un rezultāts. Mūsu produkcijas detaļas bija izstrādātas uz zemnieku ar daudzgadēju pieredzi atsauču pamata.