Mobilās kaltes MW ir aprīkota ar efektīvu vakuuma tipa kurtuvi

Projektētā lielām kulšanas platībām, MW mobilā kalte ir aprīkota ar vakuuma tipa kurtuvi un efektīvu un maigu JEMA apakšējā konveijeru.

Augstas veiktspējas centrbēdzes vai aksiālie ventilatori nodrošina ekonomisku kaltēšanas procesu. Izmantotais modelis ir Farmi-Magnum.