Graudu pirmapstrāde un šķirošana

Pieejamais, klusais un efektīvais šķirotājs ir aprīkots ar rotējošu trumuli, kas nodrošina vienveidīgus attīrīšanas rezultātus. Graudu šķirotājs ir neliela izmēra, bet jaudīgs.

Šķirotājs sastāv no atsevišķa priekštīrītāja, kura pamatā ir gaisa plūsmas princips. Trumulim var uzstādīt sietus ir dažādiem caurumu izmēriem, darbības laikā, maksimālā efekta sasniegšanai, var pakāpeniski noregulēt trumuļa griešanas ātrumu un slīpuma leņķi.