Tīrs un sauss

Kaltēšanas kompleksa augšējā stāvā nav netīrumu un putekļu, ja kaltes augšpusē ir tīrītājs. Tīrīšanas efektivitāti iespējams palielināt, elevatora augšdaļā uzstādot ventilatoru ar ciklonu un sēklu tīrītājs.
 

Priekštīrītāji Sēklu tīrītāji Cikloni