Compact tørker egner seg også for eksisterende bygg

Den Compact tørkern har alt klart for bonden. Grunnlaget for utformingen var en rask fabrikkforsyning og enkel montering. Compact tørker kan brukes på alle steder, hvor strøm er tilgjengelig – for eksempel i et fôrlager eller en maskingarasje. Alt du trenger er en betongbase og tilstrekkelig høyde til elevatoren.

Tørkens varmekilde er plassert separat fra bunnrammen slik at tørken enkelt kan plasseres inne i en bygning. Tørken kan leveres med bunntransportør, som gjør byggehøyden lavere. Tørken og tørkens standardutstyr er elektrisk forberedt fra fabrikk. Maskiner er en Special- eller Magnum-modell.
 

NYTT PRODUKT 2023: Compact-tørken er nå også tilgjengelig i mobilversjon!